Malay Chinese (Traditional) English
 

Bahagian Kewangan

FUNGSI

 • Pengurusan pentadbiran dan kewangan jabatan termasuk menjalankan semua polisi kerajaan.
 • Pengurusan dokumen-dokumen / rekod jabatan bagi mempastikan perkara tersebut dalam keadaan selamat dan terpelihara.
 • Penyediaan Belanjawan dan Pendapatan Tahunan serta rancangan jangka panjang jabatan.
 • Pengurusan pengambilan dan pemberhentian kakitangan serta pengurusan rekod perkhidmatan kakitangan.
 • Pengurusan perolehan bekalan pejabat.
 • Pengurusan pembayaran gaji, elaun dan pembelian  barangan dan perkhidmatan.
 • Pengurusan pelupusan harta /aset Jabatan.
 • Pengurusan harta dan aset jabatan serta pembangunan fizikal.
 • Pemantauan perbelanjaan dan hasil jabatan.
 • Pengurusan 4 buah Pusat Keluarga.
 • Penyediaan laporan dan Kertas Kerja Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu dan Mesyuarat Jawatankuasa Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Tatatertib, Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan dan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan & Keutuhan.
 • Pemantauan semua aktiviti yang dijalankan oleh jabatan dan disiplin kakitangan.

UNIT

 • Unit Khidmat Pengurusan
 • Unit Sumber Manusia
 • Unit Kewangan
 • Unit Pengurusan Aset
Read 4264 times

Menu Pantas

Layouts
Colors